Senátní volby 2010

MUDr. Maláč není členem žádné politické strany. Ke kandidatuře do Senátu Parlamentu ČR byl osloven stranou KDU-ČSL. Kandiduje jako nezávislý. Kandidoval ve volebním obvodu č.64, měl číslo 1. První kolo voleb do Senátu PČR se uskutečnilo 15. – 16.října 2010.

Kandidatura do senátu


Jako senátor bych chtěl prosazovat následující:

  • etiku a slušnost v politice
  • otevřené a poctivé soutěže
  • zkvalitňování a zprůhledňování zdravotnictví
  • zviditelnění bruntálsko-krnovského regionu
  • věnovat se palčivým problémům, s kterými se v našem regionu každodenně potýkáme

Fotogalerie

Osobnosti, které mě podporují


Mgr. Ludmila Čajanová, středoškolská profesorka

S panem doktorem Maláčem jsem se poprvé setkala jako pacientka. Svým hluboce lidským, ohleduplným a vysoce profesionálním přístupem zcela mimořádně vybočuje z řady svých kolegů.

Jako s člověkem, který se zajímá i o politické dění, jsem se s ním seznámila, když byl zvolen do městského zastupitelstva v Krnově. I zde se od začátku projevoval jako člověk, který má svůj názor, nebojí se vyslovit jej nahlas, i kdyby to nebylo zrovna populární. Je to člověk čestný, pracovitý, spolehlivý, nemění své názory podle situace, stojí si za svým slovem. Jeho slovo prostě platí, ať se děje, co se děje.

Svůj neohrožený postoj projevil právě v době, kdy šlo o existenci krnovské nemocnice. Minimálně za tento výsledek jeho snažení by mu měli být Krnované vděčni, na rozdíl od jiných krnovských politiků, kteří v rámci své stranické příslušnosti byli ochotni se přizpůsobit požadavkům, které by krnovskou nemocnici poškodily.

Podobně, když se podepisovala poslední koaliční smlouva, MUDr. Maláč prohlásil, že stačí jeho slovo. To také dodržuje, na rozdíl od jiných. MUDr. Maláč má ještě další přednost, která se nedá říci o jeho některých konkurentech. Má naprosto čisté konto, není zapleten do žádné finanční aféry, nezískal žádný majetek, na který by si nevydělal vlastníma rukama. To je devíza, po které dnes mnoho občanů volá. Znovu proto opakuji, zde máme kandidáta – poctivého a čestného. Nic nebrání našim voličům, aby se pro něho rozhodli.

Zdeněk Jeník, vydavatel

Víťu Maláče znám víc než 20 let. Jeho kandidatura do Senátu je velmi dobrou zprávou pro celý region. Podíváme-li se zpět na postavy, které nás reprezentovali v horní komoře parlamentu v minulosti, vítězí v tomto srovnání doktor Maláč na celé čáře. V jeho osobě by konečně Krnovsko a Bruntálsko mohlo získat senátora čestného, pracovitého, zásadového a velmi schopného. Proto podporuji jeho kandidaturu do Senátu.

Ing. Bedřich Marek, v devadesátých letech byl 8 let starostou a v současnosti je místostarostou Krnova

MUDr. Maláče znám už více než 35 let a mohu prohlásit, že je to seriózní chlap, výborný chirurg – o tom svědčí každý den plná čekárna pacientů u jeho ordinace. Kromě toho má 20 let zkušeností z komunální politiky, které by rád zúročil v Senátě. A co je podstatné pro jeho pacienty je to, že by se – v případě jeho zvolení senátorem – rozsah jeho práce jako chirurga v ordinaci pouze snížil zhruba o 1/4. To znamená, že by byl svým pacientům i nadále k dispozici.

Mgr. Vladimír Nálepa, středoškolský profesor, bývalý ředitel SOŠ v Bruntále

Znám ho jako zásadového a odpovědného člověka, který nezneužije informace získané svou politickou činností pro vlastní prospěch. Při povodních před 13-ti lety jsem měl jsem tu čest s ním spolupracovat, když kromě vedení krnovské nemocnice zajišťoval a koordinoval pomoc do postižených území Osoblažska a oblasti Holčovic. Dle mého názoru je pravicového smýšlení, ale díky svému křesťanskému přesvědčení má současně vyvinuto silné sociální cítění. Pro mě je zárukou prosazování odpovědného chování jak jednotlivce, tak i státu, zároveň i pomoci opravdu potřebným, kteří nezneužijí sociální podporu.

Mgr. Zdena Odstrčilová, středoškolská profesorka

Kandidaturu pana MUDr. Vítězslava Maláče budu podporovat. I když je mi na jedné straně líto, že se tak zkušený doktor nebude věnovat lékařské praxi na plný úvazek, na druhé straně je nutné, aby v současné ekonomicky problémové situaci naší společnosti pomohli zlepšit péči o pacienty právě ti nejlepší odborníci. Očekávám od pana doktora, že svých profesních zkušeností využije i ve prospěch krnovské nemocnice a nás krnovských občanů.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá ministryně zdravotnictví ČR

MUDr.Vítězslava Maláče si pamatuji (z doby mého působení ve funkci ministryně zdravotnictví) jako na zodpovědného a úspěšného ředitele Sdružených zdravotnických zařízení. Myslel na obyvatele regionu a usilovně a důrazně prosazoval zvyšování úrovně zdravotnictví i ekonomické zajištění Sdružených zdravotnických zařízení v oblasti, bez nároku na vlastní prospěch. Tyto vlastnosti jsou pro práci politika nezbytné.

Názory – otázky a odpovědi


Jaký máte názor na naše zdravotnictví?
Pokud bych měl hodnotit zdravotnictví jako celek a jeho prostředí, musím s lítostí konstatovat, že je to prostředí podle mého názoru dost nestabilní až turbulentní. Je těžké něco do budoucna plánovat, aniž by se zdravotnické zařízení nevystavovalo velkému riziku a nepředvídatelným různým zásahům ze strany státu – pojišťoven. Např. pořídí-li lékař drahý přístroj za stávajících podmínek, kdy má spočítáno, že by splátky měl zvládnout, příštím rokem již to může být všechno jinak vzhledem k různým dodatkům smluv a následným regulačním mechanismům v platbě zdravotnickému zařízení. To není z mé strany žádná stížnost, jen konstatovaní nejistého stavu a složité situace ve zdravotnictví i se znalostí faktu, že žádné zdravotnictví na světě není schopno „ufinancovat“ vše.
Co úroveň zdravotnictví? (zdravotní péče?)
To bych rozdělil na zdravotnická zařízení špičková nebo na vysoké úrovni a zdravotnická zařízení, která se tak jen tváří.
Jak to? Vždyť existují akreditace a to je záruka kvality poskytované zdravotní péče.
Není. Akreditace zdravotnického zařízení je jistě dobrý záměr, ale podle mého názoru nedobře fungující. Desítky „papírů“ v dokumentaci pacienta s desítkami různých razítek nevypovídají o kvalitě a úrovni poskytované péče. Tím bych nechtěl zdravotníkům ubližovat, jsou mnohdy zbytečně přetěžováni zbytečnými úkony, že jim pak nezbývají síly ani čas k tomu, aby se pacientům víc věnovali. (Samozřejmě jsou i tací, kterým stačí mít v pořádku pouze dokumentaci…)

Představení programu a odpovědi na otázky na serveru Rozhlas.cz (1. října 2010)


http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby_podzim/_zprava/vitezslav-malac–793082

Otázky a odpovědi otištěné v „Bruntálský a krnovský deník“ (30. září 2010)


Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Morální úpadek v české politice.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Zvýšení úrovně zdravotní péče, zlepšení dopravy a dopravní obslužnosti hlavně v našem pohraničí a tím dopomoci i podnikání, zaměstnanosti a dostupnosti služeb.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Již dnes jsem lidem našeho obvodu k dispozici téměř denně jako lékař i jako člověk a na tom nehodlám nic měnit.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Pravomoci jsou rozdělené mezi horní a dolní komoru parlamentu a jsou dány Ústavou ČR. Zaměřil bych se víc na dokonalé využití stávajících možností, než změnu Ústavy ČR.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Zavedení laparoskopických operací a operací laserem v okrese a ochránění nemocnice Krnov před zánikem v r.1997-98 získáním „akutních lůžek“ a přípravu nemocnice k rekonstrukci.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Neuvažuji v této rovině, nevnímám kandidáty do senátu jako soupeře.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Kdybyste položil otázku koho bych nikdy nezvolil, dal bych jasnou a jednoznačnou odpověď, ale takhle otázka položena nebyla. Do poslední chvíle bych velmi poctivě zvažoval.
S jakým mottem jdete do voleb ?
Pravdu a slušnost do politiky.

Otázky a odpovědi otištěné v deníku „Právo“ (30. září 2010)


Bruntálsko patří dlouhodobě k nejpostiženějším regionům z hlediska nezaměstnanosti. Jak chcete, jako případný senátor, přispět ke zvýšení počtu pracovních míst?
Otázka je obtížná. Jedná se o celý soubor důvodů, proč je v naší oblasti vyšší nezaměstnanost, než jinde – horší dostupnost služeb, kulturního vyžití, ale i horší dostupnost zdravotnických zařízení apod. Dle zkušeností z vyspělejších zemí platí, že pokud je do některého místa zajištěno dobré spojení, lokalita je dobře dostupná, je daleko snazší získávat podnikatele pro podnikání v daném místě. Je to jedna z cest, které ve svém důsledku přispívají ke zvyšování zaměstnanosti.
Ubývá zemědělců, cestovní ruch stagnuje. Podle lidí závislých na těchto dvou tradičních odvětví i vinou státu. Jaké konkrétní kroky učiníte, aby se situace z pohledu turistiky a zemědělství na Bruntálsku zlepšila?
Zemědělství není oblast, které rozumím, proto neumím dát poctivou odpověď. Politické předvolební sliby a „slohová cvičení“ před volbami neuznávám. Řešení zemědělství a jeho možností je podle mého názoru složitý problém, který si vyžádá, pokud tato situace nastane, poctivou konzultaci odborníků.