Podporují mne

Ing. Zdeněk Diviš

MUDr. Maláče si vážím nejen jako skvělého lékaře ale zejména jako člověka, jehož životními prioritami jsou především čestnost, poctivost a pracovitost. A vzhledem k tomu, že takových lidí se v současné době v politice příliš mnoho nevyskytuje, přijal jsem s nadšením zprávu o jeho rozhodnutí kandidovat do Senátu ČR a jeho kandidaturu svým hlasem rozhodně podpořím. Znám jeho postoj k aktuálním celospolečenským tématům i regionálním problémům a jsem přesvědčen, že právě v Senátu ČR může dostat příležitost své názory prosadit. Ku prospěchu občanů ČR, ku prospěchu regionu, za který kandiduje.

Ing. Zdeněk Diviš, důchodce, býv. ředitel společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o.


Jaroslav Mlček

25 let podnikám v oblasti sportu v duchu fair play. Jako bývalý zastupitel a radní za ODS volím poctivého a čestného člověka Mudr. Vítězslava Maláče.

Jaroslav Mlček


MUDr. Josef Palas

MUDr. Vítězslava Maláče jsem měl možnost poznat profesně i jako člena zastupitelstva města Krnova. Vážím si ho jako člověka s vysokým morálním kreditem, a proto doporučuji jeho kandidaturu do Senátu ČR za náš region.

MUDr. Josef Palas, lékař, emer. prim.


Vítězslav Sajfert

Pana doktora Maláče si vážím za jeho odbornost, pracovitost a přístup k pacientům. Věřím, že stejně tak bude pracovat ku prospěchu našeho regionu i v senátu.

Vítězslav Sajfert, středoškolský učitel


Mgr. Jiří Švéda

MUDr. Vítězslava Maláče znám již několik let a vím o něm, že je čestný a upřímný člověk. Vím, že se na něho mohu kdykoliv obrátit v občanském životě i v jeho profesi a vždy se snaží pomoci. Pokud se rozhodne pro nějaký cíl, chce ze všech sil dotáhnout vše do správného konce. Vždy bojoval za pravdu a proti korupci a jako senátor v tom bude určitě urputně pokračovat. Jsem rád, že se rozhodl kandidovat do Senátu a budu rád, když se stane poctivým a pracovitým senátorem za náš region.

Mgr. Jiří Švéda, středoškolský učitel, Krnov


Mgr. Ludmila Čajanová

Jde-li voličům, skutečně o to, mít politika, který zásadně říká, co si myslí, který je odolný proti korupci jakéhokoli druhu, pak rozhodně doporučuji zvolit dr. Maláče. Čestného, pracovitého, vlídného člověka, který navíc má lidi rád.

Mgr.Ludmila Čajanová, členka zastupitelstva města Krnov


MVDr. Pavla Löwenthalová a MVDr. Petr Löwenthal

Často dnes slyšíme, že se z politiky vytrácí zdravý selský rozum. Není náhodné spojení rozumu a práce s půdou a přírodou. K selskému rozumu totiž nezbytně patří schopnost naslouchat lidem a přírodě s úctou a pokorou. Tyto vlastnosti jsou vlastní MUDr. Vítězslavu Maláčovi, kterému tímto vyjadřujeme svoji podporu.

MVDr. Pavla Löwenthalová, členka Rady města Krnov
MVDr. Petr Löwenthal, soukromý zemědělec


Ing. Marian Jurečka

Po předcích jsem zdědil zdravý selský rozum. Tudíž vím, že dobrý hospodář nežije na dluh, že solidarita a pomoc potřebným je normální, že fungující rodina je největším štěstím každého člověka a že nepoctivost se musí trestat.
MUDr.Vítězslav Maláč sdílí stejné hodnoty. Profese lékaře je i posláním. Budu rád, když MUDr. Vítězslav Maláč bude moci reprezentovat svůj region v Senátu jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL.

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR


MUDr. Zuzana Roithová, MBA

MUDr. Vítězslava Maláče si pamatuji (z doby mého působení ve funkci ministryně zdravotnictví) jako na zodpovědného a úspěšného ředitele Sdružených zdravotnických zařízení. Myslel na obyvatele regionu a usilovně a důrazně prosazoval zvyšování úrovně zdravotnictví i ekonomické zajištění Sdružených zdravotnických zařízení v oblasti, bez nároku na vlastní prospěch. Tyto vlastnosti jsou pro práci politika nezbytné.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá ministryně zdravotnictví ČR